cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.01.25
EBI 1/2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2013 r. - 14 lutego 2014 r.
za I kwartał 2014 r. - 14 maja 2014 r.
za II kwartał 2014 r. - 14 sierpnia 2014 r.
za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 r.

Raport roczny:
za rok 2013 - 30 maja 2014 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu