cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

Data Nr raportu Tytuł
2014.09.16 EBI 27/2014 Animator Rynku
2014.07.04 EBI 25/2014 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.07.2014 r.
2014.07.04 ESPI 9/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 04.07.2014 r.
2014.06.10 EBI 24/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.06.09 EBI 23/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.06.07 EBI 22/2014 Korekta raportu nr 20/2014 dot. przekroczenia progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.07 ESPI 8/2014 Korekta raportu nr 6/2014 dot. przekroczenia progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.06 EBI 21/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 04.072014 r.
2014.06.06 ESPI 7/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 04.07.2014 r.
2014.06.02 EBI 20/2014 Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 19/2014 Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 18/2014 Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 17/2014 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 16/2014 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 15/2014 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2014.05.27 EBI 13/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki
2014.05.16 EBI 12/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.05.13 EBI 10/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.05.08 EBI 9/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.04.08 EBI 8/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.03.26 EBI 7/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C
2014.03.25 EBI 6/2014 Uchwała RN w sprawie emisji akcji serii C
2014.03.21 EBI 5/2014 Nabycie kontrolnego pakietu udziałów w spółce z o.o.
2014.03.01 EBI 4/2014 Wybór biegłego rewidenta
2014.02.21 EBI 3/2014 Podpisanie Listu Intencyjnego
2014.01.25 EBI 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.