cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.03.31
EBI 23/2013 - Korekta raportu EBI nr 22/2013

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w treści raportu bieżącego EBI nr 22/2013 "Zmiana Animatora Rynku" omyłkowo podano informację, iż dotychczasowy animator akcji Emitenta Copernicus Securities S.A. będzie pełnił tę rolę do końca marca br. Prawidłowa data zakończenia świadczenia usług przez ww. podmiot to 30 kwietnia br.

Podstawa prawna: §3 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu