cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.06.03
EBI 25/2013 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego jednostkowego Spółki za 2012 rok. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2013 opublikowanym w dniu 15 stycznia 2013 r. pierwotny termin publikacji w/w raportu przypadał na 15 czerwca 2013 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego Spółki za 2012 rok ulega przyspieszeniu i zostaje ustalony na dzień 6 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu