cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.03.21
EBI 22/2013 - Zmiana Animatora Rynku

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zmianie współpracy z podmiotem wykonującym zadania Animatora Rynku dla akcji Emitenta z Copernicus Securities S.A. na Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. W dniu dzisiejszym wpłyneła do spółki umowa o świadczenie usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu podpisana przez druga stronę biuro maklerskie Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent wypowiedział także umowę Copernicus Securities S.A. który będzie pełnił rolę Animatora Rynku do końca marca br. Po tej dacie jedynym Animatorem akcji Emitenta pozostanie biuro maklerskie Alior Banku S.A.

Podstawa prawna: §3 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu