cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.03.11
EBI 20/2013 - Zawarcie umowy znaczącej z Delta Contact Sp. z o.o.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęła podpisana przez drugą stronę, Delta Contact Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Delta Contact"), umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i informatycznych w oparciu o autorską platformę Emitenta o nazwie "ZIP". Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy a jej szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. Klient będzie wykorzystywał rozwiązania Spółki w pełnym zakresie świadczonych usług.

Delta Contact jest organizacją typu call & contact center działającą na krajowym rynku od 2005 r. Zakres swiadczonych usług obejmuje m.in. obsługę i utrzymanie klienta, sprzedaż i pozyskanie klienta, badania rynku, windykację należności, wsparcie procesów biznesowych. Firma posiada obecnie dwa oddziały, pracujące łącznie na 300 stanowiskach.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu