cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.22
EBI 16/2013 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") powziął w dniu dzisiejszym informację o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Emitenta Pani Katarzyny Kubickiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu