cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.20
EBI 15/2013 - Zawarcie umowy znaczącej z Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęła podpisana przez drugą stronę, Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Mennica"), umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i informatycznych w oparciu o autorską platformę Emitenta o nazwie "ZIP". Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy a jej szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. Klient będzie wykorzystywał rozwiązania Spółki w obszarze telesprzedaży.

Mennica jest podmiotem w 100 procentach zależnym od Mennicy Polskiej S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach uprawnień odpowiada za rozwój rynków numizmatycznych oraz produktów inwestycyjnych oferowanych przez Grupę Kapitałową Mennicy Polskiej w kraju i za granicą.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu