cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.18
EBI 12/2013 - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęła podpisana przez drugą stronę, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("BZ WBK"), umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i informatycznych w oparciu o autorską platformę Emitenta o nazwie "ZIP". Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy a jej szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. Klient będzie wykorzystywał rozwiązania Spółki w obszarze windykacji oraz telesprzedaży. Podpisana po wielomiesięcznych negocjacjach i uzgodnieniach szczegółowych umowa kończy procedurę przetargową prowadzoną przez klienta w której Emitent został wyłoniony jako zwycięzca. Emitent informował o ww. postępowaniu przetargowym raportem bieżącym EBI nr 4/2012 w dniu 08.02.2012 r.

BZ WBK to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków, lider rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń. To trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów. Bank Zachodni WBK dysponuje siecią liczącą ok. 1000 placówek i obsługuje ponad 3,5 mln klientów.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu