cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.15
ESPI 3/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 15.02.2013 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa o Ofercie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15.02.2013 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka-Członek Zarządu

Pobierz dokument wykaz-akcjonariuszy-5-nwza-15.02.2013.pdf (220.21 kB)