cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.15
EBI 10/2013 - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym stosownymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rady nadzorczej Emitenta zostali powołani Panowie mec. Wojciech Żmijewski, Rafał Michalczyk oraz Piotr Pyskło. Życiorysy nowych członków rady nadzorczej Emitenta są dostępne na stronach internetowych Spółki. Na dzień dzisiejszy Rada Nadzorcza Emitenta składa się więc z sześciu członków w osobach:

1. mec. Wojciech Żmijewski
2. dr Bolesław Gaweł
3. Rafał Michalczyk
4. Piotr Pyskło
5. Anna Andrzejewska
6. Katarzyna Kubicka

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu