cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.07
EBI 6/2013 - Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych kwartalnych w 2013 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych za IV kwartał 2012 r. oraz za III kwartał 2013 r. opublikowane przez Emitenta raportem EBI nr 1/2013 niniejszym ulegają zmianie na następujące:

raport za IV kwartał 2012 roku - dnia 14 lutego 2013 roku
raport za III kwartał 2013 roku - dnia 14 listopada 2013 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu