cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.01.28
EBI 5/2013 - Zmiana porządku obrad NWZ

Zarząd Call Center Tools S.A. (dalej Spółka) informuje, iż otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Infigate Sp. z o.o., posiadającej 450 000 akcji Spółki, stanowiących  9,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 15 lutego 2013 r. zgodnie z raportem EBI 2/2013 i ESPI 1/2011. W związku z tym Zarząd w załącznikach przekazuje do wiadomości nowy porządek obrad tegoż zgromadzenia oraz ujednolicone projekty uchwał po zmianach dokonanych na wskutek wniosku akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek Czajka – Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_zal_1_uzupelnienie_porzadku_obrad.pdf (249.4 kB)
Pobierz dokument cct_zal_2_projekty_uchwal_ujednolicony.pdf (394.13 kB)