cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.01.15
EBI 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

raport za IV kwartał 2012 roku - dnia 15 lutego 2013 roku
raport za I kwartał 2013 roku - dnia 15 maja 2013 roku
raport za II kwartał 2013 roku - dnia 14 sierpnia 2013 roku
raport za III kwartał 2013 roku - dnia 15 listopada 2013 roku
raport roczny za 2012 rok - dnia 15 czerwca 2013 roku


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu