cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.10.23
EBI 35/2013 - Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

Pierwotnie ustalony termin publikacji raportu Emitenta, przekazany raportem EBI 1/2013 "Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku" dnia 15.01.2013 r. przypadał na dzień 15 listopada 2013 r.

Aktualny termin publikacji jednostkowego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2013 r. został ustalony na dzień 14 listopada 2013 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarząd