cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

Data Nr raportu Tytuł
2013.10.23 EBI 35/2013 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.
2013.10.21 EBI 34/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.10.21 EBI 33/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.10.21 ESPI 8/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.10.21 ESPI 7/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.10.17 EBI 32/2013 Warunkowe zwolnienie znaczącego akcjonariusza z umowy o ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta
2013.10.03 EBI 31/2013 Zawarcie umowy znaczącej z PARP
2013.07.22 ESPI 6/2013 Akcjonariusze posidajacy 5% i więcej głosów na WZA spółki w dn. 19.07.2013 r.
2013.07.20 EBI 29/2013 Treść uchwał powziętych przez ZWZ z dn. 19.07.2013 r.
2013.06.26 EBI 28/2013 Informacja na temat prognoz finansowych za 2012 r.
2013.06.20 EBI 27/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.07.2013 r.
2013.06.20 ESPI 5/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.07.2013 r.
2013.06.03 EBI 25/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok
2013.03.31 EBI 23/2013 Korekta raportu EBI nr 22/2013
2013.03.21 EBI 22/2013 Zmiana Animatora Rynku
2013.03.14 EBi 21/2013 Wybór biegłego rewidenta
2013.03.11 EBI 20/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Delta Contact Sp. z o.o.
2013.02.28 EBI 19/2013 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2013.02.27 EBI 18/2013 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2013.02.27 EBI 17/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.02.27 ESPI 4/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.02.22 EBI 16/2013 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2013.02.20 EBI 15/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.
2013.02.19 EBI 14/2013 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2013.02.18 EBI 13/2013 Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2013.02.18 EBI 12/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
2013.02.15 EBI 11/2013 Porozumienie akcjonariuszy w sprawie ograniczenia zbywalności akcji Emitenta
2013.02.15 ESPI 3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 15.02.2013 r.
2013.02.15 EBI 10/2013 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2013.02.15 EBI 9/2013 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.02.2013 r.
2013.02.14 EBI 8/2013 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2013.02.07 EBI 6/2013 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych kwartalnych w 2013 roku
2013.01.28 EBI 5/2013 Zmiana porządku obrad NWZ
2013.01.28 ESPI 2/2013 Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ spółki zwołanego na 15.02.2013
2013.01.18 EBI 4/2013 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu spółki
2013.01.18 EBI 3/2013 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA zwołanego na dzień 15 lutego 2013 r.
2013.01.18 EBI 2/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 15 lutego 2013 r.
2013.01.18 ESPI 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 15 lutego 2013 r.
2013.01.15 EBI 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku