cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.10.01
EBI 24/2012 - Zaprzestanie współpracy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zaprzestaniu współpracy z Autoryzowanym Doradcą spółką EBC Solicitors S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wyczerpujac zobowiązanie zawarte w par. 18 pkt. 3 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nie zamierza w najbliższym czasie rozpoczynać współpracy z nowym Autoryzowanym Doradcą NewConnect.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu