cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.10.01
EBI 23/2012 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") powziął w dniu dzisiejszym informację o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Emitenta Pana Adama Osińskiego z dniem 19 września 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu