cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.09.28
EBI 22/2012 - Zawarcie umowy znaczącej z DataBroker S.A.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez DataBroker S.A. dotycząca świadczenia usług telekomunikacyjnych i informatycznych w oparciu o autorską platformę Emitenta o nazwie "ZIP". Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy a jej szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. Klient bedzie wykorzystywał rozwiązania Emitenta głównie w obszarze telesprzedaży.

DataBroker S.A. świadczy kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży i promocji. Realizuje projekty sprzedażowe prowadzone z pominięciem standardowej sieci sprzedaży (hurtowni, dystrybutorów) i tradycyjnego kontaktu ze sprzedawcą w sklepie. Dzięki znajomości rynku baz danych oraz posiadanym kompetencjom z obszaru sprzedaży bezpośredniej (contact & call center) gwarantuje dotarcie ze spersonalizowaną ofertą produktów i usług do milionów klientów oraz jej skuteczną sprzedaż.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu