cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.06.13
EBI 16/2012 - Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2011 r.

Zarząd Spółki Call Center Tools S.A. informuje, że dokonano zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok. Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 22 czerwca 2012 roku, a nie jak pierwotnie informowano w raporcie bieżącym nr 2/2012, dnia 15 czerwca 2012 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu