cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.05.30
EBI 14/2012 - Zawarcie umowy znaczącej z Telmon Sp. z o.o. S.K.A.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę (firmę Telmon Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi) umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w oparciu o rozwiązanie Emitenta o nazwie "ZIP". Cechą szczególną zawartego kontraktu jest przewidziana przez strony integracja rozwiązania systemu Emitenta ze znanym na krajowym rynku call centers systemem Alfavox we współpracy z jego producentem.

Szacowana wartość zawartego kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. Specyfika zastosowanego rozwiązania sprawia, iż skala jego zastosowania przekłada się wprost proporcjonalnie na generowane przychody.Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy.

Telmon Sp. z o.o. S.K.A. jest dynamicznie rozwijającą się organizacją call center z Łodzi, obsługującą kolientów z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz telekomunikacyjnej obecnie świadczącej usługi swoim klientom w oparciu o zespół przeszło 120 stanowisk telemarketingowych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu