cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.04.25
EBI 11/2012 - Zawarcie umowy znaczącej z EOS KSI Polska Sp. z o.o.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę (firmę EOS KSI z Warszawy) umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w oparciu o rozwiązanie Emitenta o nazwie "ZIP". Zawarta umowa ma charakter pilotażowy i obowiązuje do 31.12.2012 r. z możliwością jej przedłużenia po osiągnięciu zakładanych parametrów wdrożenia pilotażowego. Po tym okresie usługi mają zostać wdrożone w pełnej skali i być wykorzystywane przez jednostkę call center klienta. Szacowana wartość zawartego kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. Specyfika zastosowanego rozwiązania sprawia, iż skala jego zastosowania przekłada się wprost proporcjonalnie na generowane przychody.

EOS KSI Polska Sp. z o.o. należy do międzynarodowej Grupy EOS działającej na terenie 27 państw, w tym także na rynku Polskim, na którym zaliczana jest do ścisłej czołówki największych firm windykacyjnych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu