cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.02.08
EBI 4/2012 - Wygrany przetarg

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż otrzymał oficjalne potwierdzenie zwycięstwa w ogłoszonym przetargu przez jeden z wiodących banków w Polsce, będącym podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , należącym do międzynarodowej grupy finansowej, na świadczenie przez Emitenta usług związanych z ZIP (Zmienna Identyfikacja Połączeń)

Szacowana wartość umowy, przekraczać będzie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta i będzie znacząca dla rozwoju Spółki.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż podpisanie przedmiotowej umowy na świadczenie usług ZIP w ramach wygranego przetargu ma nastąpić w najbliższym czasie, o czym Spółka niezwłocznie powiadomi raportem bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu