cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.01.20
EBI 3/2012 - Zawarcie istotnej umowy z Lettel sp. z o.o

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 19 stycznia 2012 roku wpłynęła do Emitenta umowa podpisana przez Lettel sp. z o.o.. Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Emitenta polegających na realizacji połączeń telekomunikacyjnych z możliwością korzystania z dodatkowej funkcjonalności w postaci modelu ZIP.

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy a szacunkowa wartość przychodów miesięcznych osiąganych przez Emitenta z tytułu realizacji przedmiotowej umowy może przekroczyć wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarząd Emitenta przewiduje, że rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w terminie od 20 stycznia 2012 roku.

Lettel to internetowe centrum usług telemarketingowych i telekomunikacyjnych, umożliwiające profesjonalną komunikację z klientami. Platforma wspiera procesy sprzedażowe, windykacyjne, marketingowe oraz badawcze. Wykorzystuje kanały komunikacji głosowej (Voice Mail) i smsowej (SMS Marketing).

Firma Lettel Sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej Contactis Group specjalizującej się we wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług z branży TMT.

Stworzona przez Lettel platforma do wysyłki komunikatów głosowych (voice mailingu), jest jednym z najnowocześniejszych na rynku, tego typu rozwiązań. Wykorzystanie ZIP-a w realizacji kampanii wychodzących za pośrednictwem platformy Lettel, podniesie znaczącą ich efektywność, zwiększając przewagę konkurencyjną firmy na rynku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu