cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.01.09
EBI 1/2012 - Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 - WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2733.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu