cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

Data Nr raportu Tytuł
2012.10.01 EBI 24/2012 Zaprzestanie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
2012.10.01 EBI 23/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2012.09.28 EBI 22/2012 Zawarcie umowy znaczącej z DataBroker S.A.
2012.07.17 EBI 20/2012 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2012 r.
2012.07.06 EBI 19/2012 Zawarcie umowy znaczącej z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2012.06.19 EBI 17/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2012 r.
2012.06.13 EBI 16/2012 Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2011 r.
2012.05.31 EBI 15/2012 Informacja na temat prognoz finansowych na 2012 r.
2012.05.30 EBI 14/2012 Zawarcie umowy znaczącej z Telmon Sp. z o.o. S.K.A.
2012.05.10 EBI 12/2012 Zawarcie umowy znaczącej z ASSG S.A.
2012.04.25 EBI 11/2012 Zawarcie umowy znaczącej z EOS KSI Polska Sp. z o.o.
2012.04.10 EBI 10/2012 Zawarcie nowych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2012.03.28 EBI 9/2012 Zawarcie umowy znaczącej
2012.03.26 EBI 8/2012 Zawarcie umowy znaczącej z BEST S.A.
2012.03.26 EBI 7/2012 Zawarcie nowych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2012.03.19 EBI 6/2012 Zmiana prognoz finansowych za 2011 r.
2012.02.08 EBI 4/2012 Wygrany przetarg
2012.01.20 EBI 3/2012 Zawarcie istotnej umowy z Lettel sp. z o.o
2012.01.12 EBI 2/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2012.01.09 EBI 1/2012 Wybór biegłego rewidenta