cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.06.15
EBI 2/2011 - Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w ASO

Zarząd Spółki Call Center Tools S.A. informuje, że w dniu 13.06.2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oraz 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu