cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.11.25
EBI 20/2011 - Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25.11.2011 r. Rada Nadzorcza otrzymała pismo dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta Pana Wojciecha Wiechnika ze skutkiem na dzień 30.11.2011 roku. Powody rezygnacji mają charakter prywatny. Od dnia 01.12.br. Zarząd Emitenta będzie składał się z jednego Członka Zarządu, Pani Anny Kosiorek-Czajki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu
  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu