cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.11.21
EBI 19/2011 - Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.11.2011 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 13 ust. 2 statutu spółki, powołała w skład zarządu Emitenta Panią Annę Kosiorek-Czajkę do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Okres trwania kadencji powołanego Członka Zarządu zgodnie z par. 13 ust. 3 statutu spółki liczony jest łącznie z kadencją obecnego składu Zarządu Spółki i będzie trwać do dnia 28.01.2014 r. Pani Anna Kosiorek-Czajka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej dotychczasowe doświadczenia zawodowe związane są z szeroko rozumianą branżą marketingową.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu