cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.08.17
EBI 15/2011 - Zawarcie umowy znaczącej z Provident Polska S.A.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że w wykonaniu umowy konsorcjum zawartej z Infigate Sp. z o.o. (o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 13/2011 z dnia 09.08.2011 r.) rozpoczął współpracę z Provident Polska S.A. w zakresie świadczonych przez siebie usług. Zgodnie z umową współpraca z Provident Polska S.A. trwać będzie przez okres 18 miesięcy. Gwarantowane umową przychody miesięczne z tytułu realizacji kontraktu przekraczają wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Całkowita wysokość przychodów dla Emitenta jaką określa umowa, jest nie mniejsza niż 2,3 mln zł netto. Zarząd Emitenta przewiduje, że pierwsze wpływy z tytułu współpracy z Provident Polska S.A. spółka odnotuje już we wrześniu br.

Provident Polska S.A. jest dużą, międzynarodową instytucją finansową, działająca w branży consumer finance. W Polsce działa ponad 10 lat a z jej usług skorzystało już 2.5 miliona osób.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu