cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.08.01
EBI 12/2011 - Zawarcie umowy znaczącej z Holicon Sp. z o.o.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez Holicon Sp. z o.o. Przedmiotem zawartej umowy jest wdrożenie autorskiego rozwiązania Emitenta o nazwie "ZIP" zwiększającego efektywność działania Call Center klienta oraz na związane z wykorzystaniem ww. rozwiązania świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy a szacunkowa wartość przychodów miesięcznych osiaganych przez Emitenta z tytułu realizacji przedmiotowej umowy wynosi ok. 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarząd Emitenta przewiduje, że rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w terminie miesiąca po spełnieniu niezbędnych warunków technicznych wdrożenia przez obie strony zawartej umowy.

Holicon Sp. z o.o. jest obecna na rynku od 2004 roku i specjalizuje się w świadczeniu usług typu Business Process Outsourcing, a takze prowadzeniu biur obsługi partnerów biznesowych oraz wsparciu działań marketingowych i sprzedażowych. Firma posiada jedno z największych Call Center w kraju.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu