cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.07.13
EBI 10/2011 - Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego - uzupełnienie raportu

Zarząd Call Center Tools S.A. przekazuje uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 9/2011 o załącznik.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu

Pobierz dokument Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego (345.73 kB)