cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.07.13
EBI 9/2011 - Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego

Zarząd Call Center Tools S.A. przekazuje informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego (w załączniku), o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
 
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu