cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.07.06
EBI 7/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Zarząd Call Center Tools S.A. poniżej podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2011:

Raporty kwartalne:
- za II kwartał 2011r - 16.08.2011
- za III kwartał 2011r - 14.11.2011

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Wiechnik - Prezes Zarzadu