cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.06.30
EBI 5/2011 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A oraz B

Zarząd Spółki Call Center Tools S.A.. informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 831/2011 określił dzień 4 lipca 2011 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:
1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii A,
2) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu