cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.06.28
EBI 3/2011 - Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A oraz B

Zarząd Spółki Call Center Tools S.A. informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 809/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 24 czerwca 2011r. wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące instrumenty finansowe spółki:
1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii A,
2) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu