cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące

Data Nr raportu Tytuł
2018.09.07 EBI 19/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2018.09.07 EBI 18/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2018.09.07 EBI 17/2018 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2018.09.03 EBI 16/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 1 października 2018 r.
2018.09.03 ESPI 3/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 1 paźdzeirnika 2018 r.
2018.08.30 EBI 15/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2018.08.16 EBI 14/2018 Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstw na szkodę Spółki
2018.08.14 EBI 13/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
2018.08.14 EBI 12/2018 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 r.
2018.07.12 EBI 11/2018 Odwołanie członka Rady Nadzorczej
2018.07.12 EBI 10/2018 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.07.2018 r.
2018.07.11 EBI 9/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2018.06.13 EBI 8/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 12 lipca 2018 r.
2018.06.06 EBI 7/2018 Raport roczny za 2017 rok
2018.05.27 EBI 6/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok
2018.05.17 EBI 5/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok
2018.05.14 EBI 4/2018 Raport okresowy za I kwartał 2018 r.
2018.03.03 EBI 3/2018 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
2018.02.14 EBI 2/2018 Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.
2018.01.02 EBI 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
2017.12.29 EBI 17/2017 Wybór biegłego rewidenta
2017.12.29 EBI 16/2017 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
2017.11.13 EBI 15/2017 Raport okresowy za III kwartał 2017 r.
2017.09.15 EBI 14/2017 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2017.09.13 EBI 13/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2017.08.14 EBI 12/2017 Raport okresowy za II kwartał 2017 r.
2017.06.29 EBI 11/2017 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2017.06.29 EBI 10/2017 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2017 r.
2017.06.29 ESPI 2/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29.06.2017 r.
2017.05.29 EBI 9/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r.
2017.05.29 ESPI 1/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r.
2017.05.22 EBI 8/2017 Raport roczny za 2016 rok
2017.05.15 EBI 7/2017 Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
2017.04.03 EBI 6/2017 Zawarcie umów o ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta
2017.03.20 EBI 5/2017 Powołanie Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję
2017.02.15 EBI 4/2017 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
2017.02.13 EBI 3/2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.
2017.01.31 EBI 2/2017 Wybór biegłego rewidenta
2017.01.03 EBI 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.
2016.11.14 EBI 15/2016 Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2016.08.12 EBI 14/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
2016.07.08 EBI 13/2016 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.07.2016 r.
2016.07.08 ESPI 3/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 07.07.2016 r.
2016.06.10 EBI 12/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 7 lipca 2016 r.
2016.06.10 ESPI 2/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 7 lipca 2016 r.
2016.06.03 EBI 11/2016 Raport roczny za 2015 rok
2016.05.24 EBI 10/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016.05.17 EBI 9/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016.05.13 EBI 8/2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
2016.03.07 EBI 7/2016 Zmiany w Zarządzie Spółki
2016.02.12 EBI 6/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.
2016.01.22 EBI 4/2016 Wybór biegłego rewidenta
2016.01.22 EBI 3/2016 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
2016.01.19 EBI 2/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
2016.01.04 EBI 1/2016 Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów
2015.12.23 EBI 18/2015 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.12.2015 r.
2015.12.23 ESPI 9/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 23.12.2015 r.
2015.11.25 EBI 17/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 23 grudnia 2015 r.
2015.11.25 ESPI 8/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 23 grudnia 2015 r.
2015.11.16 EBI 16/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
2015.08.10 EBI 15/2015 Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
2015.07.11 EBI 14/2015 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.07.2015 r.
2015.07.10 ESPI 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 10.07.2015 r.
2015.07.09 EBI 13/2015 Rejestracja zmian w KRS, rejestracja połączenia
2015.06.11 ESPI 6/2015 Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A.
2015.06.11 EBI 12/2015 Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A.
2015.06.11 EBI 11/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 10 lipca 2015 r.
2015.06.11 ESPI 5/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 10 lipca 2015 r.
2015.05.25 EBI 10/2015 Raport roczny za 2014 rok
2015.05.11 EBI 9/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015 r.
2015.03.21 ESPI 4/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 30.03.2015 r.
2015.03.21 EBI 8/2015 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.03.2015 r.
2015.03.19 EBI 7/2015 Wybór biegłego rewidenta
2015.03.05 ESPI 3/2015 Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015.03.05 EBI 6/2015 Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015.02.22 EBI 5/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 20.03.2015 r.
2015.02.19 ESPI 2/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 20.03.2015 r.
2015.02.16 EBI 4/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015.02.13 ESPI 1/2015 Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015.02.13 EBI 3/2015 Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015.01.29 EBI 2/2015 Zamiar połączenia ze spółka zależną
2015.01.23 EBI 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2014.11.14 EBI 28/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014.09.16 EBI 27/2014 Animator Rynku
2014.08.14 EBI 26/2014 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014.07.04 EBI 25/2014 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.07.2014 r.
2014.07.04 ESPI 9/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 04.07.2014 r.
2014.06.10 EBI 24/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.06.09 EBI 23/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.06.07 EBI 22/2014 Korekta raportu nr 20/2014 dot. przekroczenia progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.07 ESPI 8/2014 Korekta raportu nr 6/2014 dot. przekroczenia progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.06 EBI 21/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 04.072014 r.
2014.06.06 ESPI 7/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 04.07.2014 r.
2014.06.02 EBI 20/2014 Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 19/2014 Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 18/2014 Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 17/2014 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 16/2014 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2014.06.02 EBI 15/2014 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2014.05.30 EBI 14/2014 Raport roczny za 2013 rok
2014.05.27 EBI 13/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki
2014.05.16 EBI 12/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.05.14 EBI 11/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
2014.05.13 EBI 10/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.05.08 EBI 9/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.04.08 EBI 8/2014 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014.03.26 EBI 7/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C
2014.03.25 EBI 6/2014 Uchwała RN w sprawie emisji akcji serii C
2014.03.21 EBI 5/2014 Nabycie kontrolnego pakietu udziałów w spółce z o.o.
2014.03.01 EBI 4/2014 Wybór biegłego rewidenta
2014.02.21 EBI 3/2014 Podpisanie Listu Intencyjnego
2014.02.14 EBI 2/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
2014.01.25 EBI 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
2013.11.14 EBI 36/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 r.
2013.10.23 EBI 35/2013 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.
2013.10.21 EBI 34/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.10.21 EBI 33/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.10.21 ESPI 8/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.10.21 ESPI 7/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.10.17 EBI 32/2013 Warunkowe zwolnienie znaczącego akcjonariusza z umowy o ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta
2013.10.03 EBI 31/2013 Zawarcie umowy znaczącej z PARP
2013.08.14 EBI 30/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 r.
2013.07.22 ESPI 6/2013 Akcjonariusze posidajacy 5% i więcej głosów na WZA spółki w dn. 19.07.2013 r.
2013.07.20 EBI 29/2013 Treść uchwał powziętych przez ZWZ z dn. 19.07.2013 r.
2013.06.26 EBI 28/2013 Informacja na temat prognoz finansowych za 2012 r.
2013.06.20 EBI 27/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.07.2013 r.
2013.06.20 ESPI 5/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.07.2013 r.
2013.06.06 EBI 26/2013 Raport roczny za 2012 rok
2013.06.03 EBI 25/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok
2013.05.15 EBI 24/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 r.
2013.03.31 EBI 23/2013 Korekta raportu EBI nr 22/2013
2013.03.21 EBI 22/2013 Zmiana Animatora Rynku
2013.03.14 EBi 21/2013 Wybór biegłego rewidenta
2013.03.11 EBI 20/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Delta Contact Sp. z o.o.
2013.02.28 EBI 19/2013 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2013.02.27 EBI 18/2013 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2013.02.27 EBI 17/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.02.27 ESPI 4/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013.02.22 EBI 16/2013 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2013.02.20 EBI 15/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.
2013.02.19 EBI 14/2013 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2013.02.18 EBI 13/2013 Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2013.02.18 EBI 12/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
2013.02.15 EBI 11/2013 Porozumienie akcjonariuszy w sprawie ograniczenia zbywalności akcji Emitenta
2013.02.15 ESPI 3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 15.02.2013 r.
2013.02.15 EBI 10/2013 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2013.02.15 EBI 9/2013 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.02.2013 r.
2013.02.14 EBI 8/2013 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2013.02.14 EBI 7/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.
2013.02.07 EBI 6/2013 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych kwartalnych w 2013 roku
2013.01.28 EBI 5/2013 Zmiana porządku obrad NWZ
2013.01.28 ESPI 2/2013 Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ spółki zwołanego na 15.02.2013
2013.01.18 EBI 4/2013 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu spółki
2013.01.18 EBI 3/2013 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA zwołanego na dzień 15 lutego 2013 r.
2013.01.18 EBI 2/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 15 lutego 2013 r.
2013.01.18 ESPI 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 15 lutego 2013 r.
2013.01.15 EBI 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2012.11.14 EBI 25/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 r.
2012.10.01 EBI 24/2012 Zaprzestanie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
2012.10.01 EBI 23/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2012.09.28 EBI 22/2012 Zawarcie umowy znaczącej z DataBroker S.A.
2012.08.21 EBI 21/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.
2012.07.17 EBI 20/2012 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2012 r.
2012.07.06 EBI 19/2012 Zawarcie umowy znaczącej z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2012.06.22 EBI 18/2012 Raport roczny za 2011 rok
2012.06.19 EBI 17/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2012 r.
2012.06.13 EBI 16/2012 Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2011 r.
2012.05.31 EBI 15/2012 Informacja na temat prognoz finansowych na 2012 r.
2012.05.30 EBI 14/2012 Zawarcie umowy znaczącej z Telmon Sp. z o.o. S.K.A.
2012.05.15 EBI 13/2012 Raport okresowy za I kwartał 2012 r.
2012.05.10 EBI 12/2012 Zawarcie umowy znaczącej z ASSG S.A.
2012.04.25 EBI 11/2012 Zawarcie umowy znaczącej z EOS KSI Polska Sp. z o.o.
2012.04.10 EBI 10/2012 Zawarcie nowych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2012.03.28 EBI 9/2012 Zawarcie umowy znaczącej
2012.03.26 EBI 8/2012 Zawarcie umowy znaczącej z BEST S.A.
2012.03.26 EBI 7/2012 Zawarcie nowych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2012.03.19 EBI 6/2012 Zmiana prognoz finansowych za 2011 r.
2012.02.14 EBI 5/2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 r.
2012.02.08 EBI 4/2012 Wygrany przetarg
2012.01.20 EBI 3/2012 Zawarcie istotnej umowy z Lettel sp. z o.o
2012.01.12 EBI 2/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2012.01.09 EBI 1/2012 Wybór biegłego rewidenta
2011.11.25 EBI 20/2011 Zmiany w Zarządzie Spółki
2011.11.21 EBI 19/2011 Zmiany w Zarządzie Spółki
2011.11.14 EBI 18/2011 Raport okresowy za III kwartał 2011 r.
2011.11.04 EBI 17/2011 Zawarcie umowy znaczącej z Telekontakt 24 Sp. z o.o.
2011.10.27 EBI 16/2011 Zawarcie nowych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2011.08.17 EBI 15/2011 Zawarcie umowy znaczącej z Provident Polska S.A.
2011.08.16 EBI 14/2011 Raport okresowy za II kwartał 2011 r.
2011.08.09 EBI 13/2010 Zawarcie umowy konsorcjum z Infigate Sp. z o.o.
2011.08.01 EBI 12/2011 Zawarcie umowy znaczącej z Holicon Sp. z o.o.
2011.07.15 EBI 11/2011 Zawarcie umowy znaczącej z Żagiel S.A.
2011.07.13 EBI 10/2011 Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego - uzupełnienie raportu
2011.07.13 EBI 9/2011 Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego
2011.07.11 EBI 8/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2011.07.06 EBI 7/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011
2011.07.01 EBI 6/2011 Zmiana terminu ograniczenia zbywalności akcji Spółki przez Akcjonariusza
2011.06.30 EBI 5/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A oraz B
2011.06.28 EBI 3/2011 Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A oraz B
2011.06.15 EBI 2/2011 Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w ASO
2011.06.14 EBI 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI