cctools

Partner w Twoim biznesie

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki sklada się z pięciu członków. W dniu 25.10.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady nastepujace osoby:

Michał Bielik

Mateusz Kowalski
Pan Mateusz Kowalski ukończył Politechnikę Koszalińską na kierunku Europeistyka ze specjalizacją Administracja Publiczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży handlowej, z którą związany jest od początku kariery zawodowej. W latach 2004-2013, podejmował się wielu prac związanych z usługami oraz handlem. W 2013 roku rozpoczął pracę w Dziale Handlu w Sano Sp. z o.o., sieci sklepów spożywczych. Pan Mateusz Kowalski był odpowiedzialny za negocjacje warunków współpracy oraz zawieranie umów z kontrahentami z Polski, Niemiec oraz Litwy. W latach 2015-2017 prowadził firmę oraz pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Mata Sp. z o.o. zajmującej się montażem stolarki okiennej na terenie UE. Obecnie jest większościowym udziałowcem w tym podmiocie. Od 2015 do chwili obecnej pracuje w Clown Polska Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektor ds. Rozwoju. Jest odpowiedzialny za rozwój firmy oraz znajdowanie nowych kanałów dystrybucyjnych, utrzymywanie kontaktów z obecnymi kontrahentami czy koordynowanie pracy na poszczególnych stanowiskach w firmie.

Natasza Klikowicz
Pani Natasza Klikowicz związana jest przede wszystkim z sektorem medycznym i naukowym. Od 2015 roku pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju gdzie między innymi odpowiada za współpracę z ekspertami naukowymi w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. Wcześniej korordynowała i doradzała w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów unijnych dla MSP, także dla spółek z sektora telekomunikacji i nowych technologii. W latach 2012-2013 pracownik Centrum Medycznego Enel-Med S.A. W latach 2008-2011 Członek Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani Natasza Klikowicz jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Zdrowia Publicznego oraz podyplomowych studiów Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także szereg specjalistycznych kursów z obszaru zarządzania w tym prowadzony przez University of California (Irvine) w zakresie zarządzania projektami.

Janusz Pietrak

Marcin Pieniążek