cctools

Wzrost przez innowacje

Oferta

Call Center Tools S.A. specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych technologicznie narzędzi, będących wsparciem w działaniach call & contact centers. Dostarczane przez firmę rozwiązania, choć opierają się na wystandaryzowanym rozwiązaniu, w rzeczywistosci w warstwie aplikacyjnej są dostosowywane do konkretnych potrzeb klientów, co oznacza, że każde wdrożenie ma indywidualny charakter. Narzędzia i systemy oferowane przez CCT dzięki innowacyjnemu podejściu specjalistów firmy oraz rozumieniu potrzeb rynku, doskonale sprawdzają się zwłaszcza w strukturach windykacyjnych, telemarketingowych oraz badawczych.

Najważniejsze rozwiązania i narzędzia oferowane przez Spółkę dla Call & Contact Centers

ZIP : Zmienna Identyfikacja Połączeń
W pełni operacyjna platforma z którego korzystają największe centra usługowe i banki w Polsce. W uproszczeniu, to oprogramowanie, które inteligentnie, w czasie rzeczywistym (on-line), podmienia prezentację alfanumeryczną w telefonie odbiorcy, co przekłada się na skokowy wzrost efektywności i dodzwanialności przy pracy na dużych bazach danych. Wykorzystanie narzędzia ZIP w praktyce oznacza większy zasięg kampanii przy tych samych zasobach i zwiększenie jej pozytywnych efektów. Rozwiązanie działa zarówno w chmurze jako usługa udostępniana przez CCTools, jak i rozwiązanie lokalne. 

ESRS : Enhanced Status Reporting System
Narzędzie, które służy do monitorowania i raportowania stanu łączy telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez Klienta uwzględniające w szczególności potrzeby Call Centers w tym zakresie. Oprogramoiwanie udostępnia pełne statystyki zdarzeń na łączach w czasie rzeczywistym (on-line) pozwalające na bieżącą optymalizację systemu do realizacji kampanii telemarketingowych. Daje to bezpośrednie korzyści w zarządzaniu łączami, ludźmi oraz bazą danych. Klient ma dostęp do ESRS w każdym miejscu i czasie, także przez telefon komórkowy. System uzyskał dofinansowanie UE w ramach POIG 8.2 w wysokości ok. 200 tys. EURO

CCT Safety : System Utrzymania Łączności
Rozwiązanie dedykowane dużym Call Centers zapewniające klientom niespotykany na rynku poziom bezawaryjności a zatem bardzo wysoki poziom SLA. Gwarantuje niezawodność i utrzymanie ciągłości ruchu w zakresie 99,5 proc. w skali roku przy utrzymaniu tych samych podstawowych parametrów tj. ta sama numeracja, ten sam punkt zakończenia sieci, brak konieczności fizycznego przepinania traktów.

Oferowane przez Call Center Tools S.A. usługi mają za zadanie:

  • Systematyczne podnoszenie tzw. kontaktowalności,
  • zwielokrotnianie wydajności pracy systemów call centrowych typu PDS,
  • maksymalizowanie wykorzystania posiadanych przez klientów baz danych
  • optymalizację procesów i obniżanie kosztów.

Realizacja powyższych zadań w praktyce przekłada się na wymierne korzyści finansowe klientów.

Co ważne, dzięki współpracy z producentami wszystkich liczących się na rynku central PABX oraz systemów call centrowych, Call Center Tools S.A. jest w stanie świadczyć usługi w każdym call center, bez względu na wdrożony w nim system czy posiadaną centralę.