cctools

Wzrost przez innowacje

Oferta

Call Center Tools S.A. specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych technologicznie narzędzi, będących wsparciem w działaniach call & contact centers. Dostarczane przez firmę rozwiązania, choć opierają się na wystandaryzowanym rozwiązaniu, w rzeczywistosci w warstwie aplikacyjnej są dostosowywane do konkretnych potrzeb klientów, co oznacza, że każde wdrożenie ma indywidualny charakter. Narzędzia i systemy oferowane przez CCT dzięki innowacyjnemu podejściu specjalistów firmy oraz rozumieniu potrzeb rynku, doskonale sprawdzają się zwłaszcza w strukturach windykacyjnych, telemarketingowych oraz badawczych.

Najważniejsze rozwiązania i narzędzia oferowane przez Spółkę dla Call & Contact Centers

ZIP : Zmienna Identyfikacja Połączeń
W pełni operacyjna platforma z którego korzystają największe centra usługowe i banki w Polsce. W uproszczeniu, to oprogramowanie, które inteligentnie, w czasie rzeczywistym (on-line), podmienia prezentację alfanumeryczną w telefonie odbiorcy, co przekłada się na skokowy wzrost efektywności i dodzwanialności przy pracy na dużych bazach danych. Wykorzystanie narzędzia ZIP w praktyce oznacza większy zasięg kampanii przy tych samych zasobach i zwiększenie jej pozytywnych efektów. Rozwiązanie działa zarówno w chmurze jako usługa udostępniana przez CCTools, jak i rozwiązanie lokalne. 

ESRS : Enhanced Status Reporting System
Narzędzie, które służy do monitorowania i raportowania stanu łączy telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez Klienta uwzględniające w szczególności potrzeby Call Centers w tym zakresie. Oprogramoiwanie udostępnia pełne statystyki zdarzeń na łączach w czasie rzeczywistym (on-line) pozwalające na bieżącą optymalizację systemu do realizacji kampanii telemarketingowych. Daje to bezpośrednie korzyści w zarządzaniu łączami, ludźmi oraz bazą danych. Klient ma dostęp do ESRS w każdym miejscu i czasie, także przez telefon komórkowy. System uzyskał dofinansowanie UE w ramach POIG 8.2 w wysokości ok. 200 tys. EURO

CCT Safety : System Utrzymania Łączności
Rozwiązanie dedykowane dużym Call Centers zapewniające klientom niespotykany na rynku poziom bezawaryjności a zatem bardzo wysoki poziom SLA. Gwarantuje niezawodność i utrzymanie ciągłości ruchu w zakresie 99,5 proc. w skali roku przy utrzymaniu tych samych podstawowych parametrów tj. ta sama numeracja, ten sam punkt zakończenia sieci, brak konieczności fizycznego przepinania traktów.

SDP : System Detekcji Poczty Głosowej
Rozwiązanie pozwala wykrywać pocztę głosową odbiorcy i odrzucić połączenie zanim zostanie naliczona opłata oraz zanim tradycyjne systemy PowerDialer uznają połączenie za błędne. Daje to znaczące obniżenie kosztów oraz pozwala na wzrost liczby zestawionych połączeń w tym samym czasie.

Oferowane przez Call Center Tools S.A. usługi mają za zadanie:

  • Systematyczne podnoszenie tzw. kontaktowalności,
  • zwielokrotnianie wydajności pracy systemów call centrowych typu PDS,
  • maksymalizowanie wykorzystania posiadanych przez klientów baz danych
  • optymalizację procesów i obniżanie kosztów.

Realizacja powyższych zadań w praktyce przekłada się na wymierne korzyści finansowe klientów.

Co ważne, dzięki współpracy z producentami wszystkich liczących się na rynku central PABX oraz systemów call centrowych, Call Center Tools S.A. jest w stanie świadczyć usługi w każdym call center, bez względu na wdrożony w nim system czy posiadaną centralę.