cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Informacje o akcjach


Seria

Liczba

Wart. nominalna

Rodzaj

W publicznym obrocie

A

4 000 000

0,10 zł

na okaziciela

Tak

B

650 000

0,10 zł

na okaziciela

Tak

C

3 000 000

0,10 zł

imienne

Nie

* Łączna liczba akcji wszystkich serii - 7 650 000 szt.