cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Fundusze Unijne

 

"Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłosć."

 

Call Center Tools S.A.

Działanie: 8.2
Projekt: 1.081.700 zł
Dofinansowanie: 757.190 zł
w tym:
643.611,50 zł środki UE

112.578,50 zł dotacja celowa

Spółka 2 października 2012 roku podpisała umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i otrzymała dotację z funduszy Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Całkowita wartość projektu wynosi 1.081.700 zł, zaś kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi 756.838,75 zł. Termin zakończenia projektu określono na dzień 31 marca 2015 r. Przedmiotem wsparcia unijnego jest projektu „Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy Call Center Tools S.A. a jego dostawcami i odbiorcami”.