cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Dokumenty i prezentacje

Lp.

Tytuł

Rodzaj

Treść

Data dokumentu

1

Dokument Informacyjny Call Center Tools S.A.
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dokument Informacyjny

13.06.2011

2

Jednolity tekst statutu Call Center Tools S.A.

Statut spółki

12.07.2018 

3

Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Odpis KRS

28.08.2018

4

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin

04.07.2014

5

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin

04.07.2014 

6

Regulamin Zarządu

Regulamin

 

7

Broszura firmowa

Broszura

31.03.2015

8

Prezentacja ogólna Spółki dla inwestorów

Prezentacja

07.12.2015

9

Teaser (podsumowanie informacji) dla inwestorów

Prezentacja

20.02.2017