cctools

Wzrost przez innowacje

Dla organizacji badań rynkowych

Ośrodki badawcze dostarczają coraz więcej raportów, porównań i badań, na podstawie badań przeprowadzanych drogą telefoniczną. Dwa największe problemy przed którymi stają firmy badawcze, poza posiadaniem odpowiednio sprofilowanej bazy, to niechęć klientów do odbierania nieznanych połączeń i niechęć do rozmowy z ankieterem. Dzięki współpracy z CCT, oba te problemy można wyeliminować i zwiększyć efektywność badań nawet o 70%, co przekłada się na:

  • Optymalizację czasu pracy ankietera, poprzez zwiększenie jego dobieralności do osób ankietowanych.
  • Zwiększenie atrakcyjności, wykorzystywanych przez ośrodek badawczy, baz danych kontaktowych.
  • Usprawnienie istniejących wewnątrz organizacji procesów pozyskiwania informacji.
  • Wygenerowanie znaczących oszczędności, m.in. dzięki powyższym czynnikom.