cctools

Wzrost przez innowacje

Dla działów windykacji

Rozwiązania proponowane przez CCT dla sektora windykacji, stworzone zostały w oparciu głęboką znajomość zagadnień i rozumienie specyfiki podejmowanych działań i procesów w tej dziedzinie. Dzięki temu, oferowane rozwiązania z powodzeniem wspomagają pracę nie tylko windykatorów telefonicznych, ale również całego działu windykacji. Efekty zastosowania naszych rozwiązań sa bardzo konkretne i oznaczają:

  • Wzrost skuteczności kontaktu z dłużnikiem. W zależności od posiadanej przez klienta bazy (uwzględniając DPD) mieszczący się w przedziale od 30% do 60% skutecznie odebranych przez dłużników połączeń do nich przychodzących.
  • Wzrost ilości deklarowanych przez dłużników spłat. Parametr ten jest mierzony proporcjonalnie do wzrostu skutecznego kontaktu i przekłada się bezpośrednio między innymi na faktyczne (realne) spłaty zadłużenia.
  • Wzrost wskaźnika spłacalności, jest kolejną korzyścią płynącą z wdrażania usług świadczonych przez CCT. Wynika z wzrostu kontaktu i skuteczności wykorzystania narzędzi CCT przez windykatorów telefonicznych.

Ponadto dodatkowymi korzyściami są:

  • Optymalizacja czasu pracy windykatorów telefonicznych.
  • Optymalizacja procesów analitycznych.
  • Dodatkowy monitoring posiadanych baz teleadresowych dłużników.

Wszystkie przedstawione korzyści, są wynikiem badań i analiz przeprowadzonych na bazach ponad 300 tysięcy dłużników, naszych klientów.