cctools

Wzrost przez innowacje

CCTSafety - System Utrzymania Łączności

Przestoje w pracy Call Centers oznaczają zbędne koszty i straty. Jedną z ich przyczyn są awarie związane z infrastrukturą oraz nie zawsze efektywnymi i natychmiastowymi reakcjami na zaistniały problem. CCtools na bazie wieloletnich doświadczeń i współpracy z wymagającymi najwyzszej niezawodności klientami (banki) oracowała innowacyjne rozwiązanie techniczne CCT Safety, które pozwala na osiągnięcie niezwykle wysokiego poziomu niezawodności zarówno w zakresie dostępu do sieci (warstwa fizyczna i łącza danych) jak również w warstwach sieciowej i transportowej [wg. modelu ISO/OSI]. 

Implementacja rozwiązania jest możliwa po pełnym wywiadzie technicznym i każdorazowo dostosowywana do wymagań i aktualnego zaplecza infrastrukturalnego Klienta. W przypadku konieczności rozbudowy infrastruktury np. o nowe łącza lub podpięcia się pod inych operatorów, Klient korzysta ze specjalnych stawek  CCTools udzielonych na potrzeby tego dedykowanego rozwiązania przez najważniejsych i największych operatorów telekomunikacyjnycyh w kraju.

CCT Safety : System Utrzymania Łączności
Rozwiązanie dedykowane dużym Call Centers zapewniające klientom niespotykany na rynku poziom bezawaryjności a zatem bardzo wysoki poziom SLA. Gwarantuje niezawodność i utrzymanie ciągłości ruchu w zakresie 99,5 proc. w skali roku przy utrzymaniu tych samych podstawowych parametrów tj. ta sama numeracja, ten sam punkt zakończenia sieci, brak konieczności fizycznego przepinania traktów.


Kontakt

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów i jesteś zainteresowany rozwiązaniem ZIP skontaktuj się z:
andrzej@cctools.pl