cctools

Wzrost przez innowacje

Case Study - poprawa efektywności

Efekty wdrożenia usługi CCT ZIP widać na przykładzie pilotażowego wdrożenia i testów usługi u jednego z klientów Spółki (z branży bankowej), który weryfikował efektywność narzędzia przed podpisaniem kontraktu, zarówno w departamencie windykacji oraz telesprzedaży.

  Departament windykacji Departament telesprzedaży
RPC przed wdrożeniem rozwiązań CCT ZIP 9.520 12.070
RPC po wdrożeniu rozwiązań CCT ZIP 11.424 15.691
Poprawa efektywności +20% +30%


* RPC (ang. Reach per call) – liczba odebranych połączeń
** Test przeprowadzono na próbie 20.000 rekordów, z czego odsetek błędnych rekordów w bazie wynosił 15%


Zaprezentowane wyniki przekładają się na wymierne, bardzo konkretne korzyści biznesowe. W przypadku obszaru windykacji, poprawa wskaźnika RPC skutkuje wzrostem liczby deklaracji spłat oraz wzrostem wskaźnika spłacalności co w efekcie wpływa na obniżenie poziomu rezerw. Z kolei w dziale sprzedaży, osiągnięte rezultaty bezpośrednio przekładają się na większą liczbę możliwości przedstawienia oferty i dotarcia do potencjalnych klientów, przez co w rośnie wolumen sprzedaży danego produktu oraz przychodów.