cctools

Otwartość w komunikacji

Aktualności

14.02.2017
Pierwsza strata w ujęciu rocznym ale dobre perspektywy operacyjne
Przy przychodach na poziomie 5,7 mln zł Spółka po czterech kwartałach zakończyła rok 2016 ze stratą. Wysoka amortyzacja i decyzja o odpisach należności złożyły się na ujemny wynik netto. Na poziomie EBITDA wynik jednak prezentował się lepiej.

Amortyzacja oraz odpis wartości firmy łącznie wyniosły na przestrzeni roku 785 tys. zł. To 97% prezentowanej straty na poziomie wyniku netto, która wyniosła 810 tys. zł. Spółka dokonała także znaczącego odpisu na kwotę 270 tys. zł. W zależności od metodyki liczenia wskaźnika EBITDA, bez uwzględnienia odpisu wartości firmy lub z uwzględnieniem tej wartości, EBITDA prezentowałaby się w następujący sposób: -325 tys. zł oraz odpowiednio -7 tys. zł.

Choć rok 2016 odbiegał od oczekiwań Zarządu, Call Center Tools S.A. z operacyjnego punktu widzenia poczyniła szereg istotnych postępów. Zdywersyfikowała zaplecze dostawców, zakończyła proces migracji infrastruktury do nowszej technologii, pozyskała szereg nowych rozwojowych kontraktów, w pełni uruchomiła i skomercjalizowała usługę weryfikacji baz danych, która to usługa w chwili obecne stała się najbardziej rentowny rozwiązaniem oferowanym klientom.

Wyzwania roku 2017 to przede wszystkim rozbudowa bazy abonenckiej, dosprzedaż nowych usług w tym weryfikacji baz danych dotychczasowym klientom, konieczność zwiększenia zatrudnienia i bardziej agresywnego wykorzystania posiadanych aktywów. Spółka zamierza także wprowadzić nowe produkty oparte o abonamentowy model rozliczeń. Perspektywy są dla Spółki korzystne, klienci zadowoleni ze współpracy a stabilna sytuacja finansowa mimo ujemnego wyniku netto, pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.

O ile na poziomie EBITDA CCTools spodziewa się w 2017 roku powrotu na ścieżkę wzrostów o tyle na poziomie wyniku netto, może być to zadanie trudne, jeśli niewykonalne, zwłaszcza w perspektywie 12 miesięcy. Dopóki Spółka nie zacznie bardziej efektywnie wykorzystywać swoich aktywów, dopóty wysoka amortyzacja na poziomie 800 tys. zł. może stanowić istotną przeszkodę w osiągnieciu wyniku na poziomie z wcześniejszych lat. Czynnikiem który radykalnie może odmienić tą sytuację są także losy sporów sądowych i roszczeń odszkodowawczych Spółki z dwoma operatorami mobilnymi, które swoje źródło mają w komentowanych przez Spółkę w raportach okresowych wydarzeniach z 2015 r.