cctools

Otwartość w komunikacji

Aktualności

18.02.2013
Call Center Tools S.A. wesprze BZ WBK w kontaktach z klientami
Notowana na NewConnect spółka podpisała umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na udostępnienie platformy ZIP, usługi teleinformatycznej znacząco podnoszącej skuteczność pracy call centers. Na tym jednak nie koniec - jak informuje zarząd CC Tools, spółka prowadzi zaawansowane negocjacje z innymi czołowymi firmami ws. nawiązania współpracy w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania działów telesprzedaży, windykacji oraz badań rynku.

- Nawiązanie współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, nie tylko jednym z największych ale również najbardziej nowoczesnych banków w Polsce to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszej spółki. Umowa z BZ WBK nie tylko korzystnie wpłynie na jakość prezentowanych przez spółkę wyników, ale również daje nam szansę zdobycia fantastycznej referencji, która powinna procentować w postaci kolejnych kontraktów – komentuje Anna Kosiorek-Czajka, członek zarządu CCTools. 

BZ WBK wzbogaci i tak imponujące portfolio partnerów biznesowych dynamicznie rozwijającej się spółki. W minionym roku CC Tools nawiązało współpracę z m.in. Raiffeisen Bank Polska, giełdową spółką BEST oraz EOS KSI, jedna z największych w Polsce firm windykacyjnych. - Z miesiąca na miesiąc umacniamy pozycję CC Tools jako pożądanego partnera dla firm z sektora bankowego, finansowego czy zarządzania wierzytelnościami, co przekłada się na nowe, rozwojowe kontrakty. W tej chwili odnotowujemy zainteresowanie naszą ofertą już nie tylko w kraju, ale także i zagranicą. Do spółki trafiąją zapytania od podmiotów o zasięgu globalnym – zdradza Kosiorek-Czajka.

2012 r. był kolejnym rokiem skokowej poprawy wyników finansowych spółki. W minionym roku CC Tools osiągnęło 8,32 mln zł przychodów, wypracowując 293 tys. zł zysku netto. CCTools zrealizowało tym samym prognozy na 2012 r., przekraczając projekcję przychodów o przeszło 30 proc.

- Chcemy budować relacje z rynkiem kapitałowym w oparciu o zasadę otwartej polityki informacyjnej, stąd rozważamy opublikowanie prognoz finansowych również na 2013 r. Więcej na ten temat będziemy mogli jednak powiedzieć w połowie roku. Dziś mogę zapewnić, że rentowność spółki w 2013 r. powinna wzrosnąć, i to istotnie – szacuje Anna Kosiorek-Czajka.

Ostatnie miesiące przyniosły zauważalny wzrost zainteresowania spółką ze strony inwestorów, który przełożył się na 60 proc., w okresie trzech miesięcy, wzrost kursu. Głowni akcjonariusze spółki podkreślają jednak, że godziwa wartość firmy, biorąc pod uwagę jej perspektywy, jest znacznie wyższa od dzisiejszej wyceny giełdowej. – Zaangażowanie w CC Tools ma dla nas charakter długoterminowy, jesteśmy przekonani że CC Tools jest dopiero na początku drogi na biznesowy szczyt – podkreśla Andrzej Szumlas, kontrolujący 19,3 proc. akcji spółki. Akcjonariusze firmy, mający łącznie 56 proc. w kapitale, zawarli w minionym tygodniu porozumienie w którym w terminie do 31 marca 2013 r. zobowiązali się do zawarcia ze spółką stosownych umów o ograniczeniu zbywalności akcji pod rygorem zapłaty kar umownych. – Naszym celem jest objęcie rocznymi umowami lock-up co najmniej akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mających ponad 5 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki – informuje Szumlas. Obecnie w wolnym obrocie pozostaje 35,27 proc. ogólnej liczby akcji CC Tools.