cctools

Otwartość w komunikacji

Aktualności

21.01.2011
Wspólnicy Call Center Tools Sp. z o.o. podjęli decyzje o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności aby spełnić wymogi alternatywnego rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Zarząd spółki przewiduje, iż debiut po przeprowadzeniu oferty i pozyskaniu finansowania, może nastąpić w marcu br.
06.01.2011
Call Center Tools na przełomie roku podwyższyła kapitał z 50.000 do 400.000 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów. Ma to związek z komercjalizacją rozwiązań adresowanych na rynek Contact & Call Centers opracowanych przez współników spółki i zakończeniem testów oraz pilotażowych wdrożeń u klientów.