cctools

Partner w Twoim biznesie

Akcjonariat

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z uwzględnieniem wszystkich serii akcji wyemitowanych przez Spółkę, przedstawia sie następująco:

 

 

Lp.AkcjonariuszLiczba akcji% w kapitale% głosów
1Tekaem Capital Ltd.3 053 33439,91%39,91%
2Andrzej Szumlas1 352 63717,68%17,68%
3Captura Holdings Ltd.900 00011,76%11,76%
4Rafał Wiśniewski450 0005,88%5,88%
5Pozostali1 894 02924,76%24,76%
RAZEM 7 650 000100%100%

* Wartosć pakietu liczona jest po kursie zamknięcia po zakończeniu ostatniej sesji na rynku NewConnect.